Learn More

MS-CIT Theory Questions Marathi – Part 2प्रश्न १ खालीलपैकी कोणती प्राईमरी मेमरी आहे?
      सीएमओएस
      रॉम
      रॅम
      हार्डडिस्क

उत्तर तपासा !


प्रश्न २  चिनी व जापानी ह्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय भाषांसाठी तयार केलेला १६ बिट कोड म्हणजे ?
      एचटीएमएल
      बारकोड
      जावा
      युनिकोड

उत्तर तपासा !


प्रश्न ३  मायक्रोप्रोसेसरला बरेचदा इनपुट डिव्हाइस असे म्हटले जाते.
      चूक
      बरोबर

उत्तर तपासा !


प्रश्न ४   मेमरीची एकके (यूनिटस्) पुढील कोणते पैकी आहेत?
     गिगाबाईटस
      किलोबाईटस
     मेगाबाईटस
      बाईटस

उत्तर तपासा !


प्रश्न ५   एखाद्या स्टोअरेज डिव्हाइस ची क्षमता ही सर्वसाधारणत: मीटर मध्ये मोजली जाते
      चूक
      बरोबर

उत्तर तपासा !


प्रश्न ६   काँप्युटरची एक्सटर्नल मेमरी ही त्याच्या मदरबोर्डवर स्लॉटसच्या स्वरुपात असते.
      चूक
      बरोबर

उत्तर तपासा !


प्रश्न ७   खालील पैकी कोणते मेमरी चिप्सचे प्रकार आहेत.
     सीएमओएस (CMOS)
     रॉम (ROM)
     रॅम (RAM)
     वरील पैकी सर्व

उत्तर तपासा !


प्रश्न ८   डेस्कटॉप, नोटबुक, टॅब्लेट पीसी व हँ‏डहे‏ल्ड हे सॉफ्टवेअरचेच चार प्रकार आहेत.
     चूक
     बरोबर

उत्तर तपासा !


प्रश्न ९   डिजिटल सिस्टिममधील सर्वात छोटे एकक म्हणजे…………
     किलोबाईटस
     बाईटस
     गिगाबाईटस
     बिट

उत्तर तपासा !


प्रश्न १०   आपल्या आवाजांनी निर्माण केलेल्या सिग्नलचा ….. प्रकार.
      हायब्रीड
      ऍनालॉग
      डिजिटल
      वरील पैकी सर्व

उत्तर तपासा !


प्रश्न ११  एखादे अक्षर, अंक ह्यासारखे कॅरॅक्टर किंवा एखादा टायपोग्राफिकल संकेत (सिंबॉल) दर्शविण्यासाठी / तयार करण्यासाठी बहुतेक काँप्युटर्स, वापरत असलेले एकक म्हणजे बाईट.
      बरोबर
      चूक

उत्तर तपासा !


प्रश्न १२  रॉम (ROM) चे संपूर्ण रुप ………..
     रीड ऑप्शन मेमरी
     रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी
      रीड वन्स मेमरी
      रीड ओन्ली मेमरी

उत्तर तपासा !प्रश्न १३  RAM, ROM आणि CMOS मेमरी चिप्सचे तीन प्रकार आहेत.
      बरोबर
      चूक

उत्तर तपासा !


प्रश्न १४   पोर्ट हे एक्सटर्नल डिव्हायसेस (बाह्य उपकरणे) सिस्टिम युनिटला जोडण्यासाठी लागणारे, एक सॉकेट आहे.
      चूक
      बरोबर

उत्तर तपासा !


प्रश्न १५   एक्सटर्नल डिव्हायसेसना ह्या पोर्टसमधून सिस्टिमला जोडण्यासाठी केबल्स वापल्या जातात.
     चूक
      बरोबर

उत्तर तपासा !


प्रश्न १६   मायक्रोप्रोसेसर’ आणि ‘मेमरी’ हे ………. चे महत्वाचे घटक आहेत.
      ऑपरेटिंग सिस्टिम
      सिस्टिम यूनिट
      सीपीयु
     मल्टिफंक्शनल डिव्हाइसेस

उत्तर तपासा !


प्रश्न १७   पर्सनल डिजिटल असिस्टंटस (पीडीए) हे सर्वात मोठया प्रमाणावर वापरले जाणारे हँडहेल्ड काँप्युटर्स आहेत.
      बरोबर
      चूक

उत्तर तपासा !


प्रश्न १८   पुढिलपैकी काय सर्वात छोटे आहे?
    सुपर कॉम्पुटर
     नोटबुक
     पीडीए सिस्टिम यूनिट
     मिनी कॉम्पुटर

उत्तर तपासा !


प्रश्न १९   ह्या प्रकारच्या मेमरी मधे स्टोअर केलेला डेटा बदलता येत नाही.
     रॅम
     रॉम
     हार्ड डिस्क
     पेन ड्राईव्ह

उत्तर तपासा !


प्रश्न २०   सीपीयु हे दोन भाग मिळुन बनलेले असते: कंट्रोल यूनिट आणि ऍरिथमॅटीक लॉजिक यूनिट
     बरोबर
     चूक

उत्तर तपासा !


प्रश्न २१ युएसबी अशा रितीने डीझाईन केलले असते की त्यामुळे कोणत्याही एक्सपानशन कार्ड्स किंवा स्लॉट्स शिवायच अनेक एक्स्टर्नल डिव्हायसेस त्याला जोडता येतात
      चूक
     बरोबर

उत्तर तपासा !


प्रश्न २२ मायक्रोप्रोसेसरला नेहमी सीपीयु म्हटले जाते.
    बरोबर
    चूक

उत्तर तपासा !


प्रश्न २३ एखाद्या स्टोअरेज युनिटची क्षमता ही सर्वसाधारणतः बाईट्समध्ये मोजली जाते
    चूक
    बरोबर

उत्तर तपासा !

 
प्रश्न २४ कॉम्प्यूटरची इंटरनल मेमरी ही चिप्सच्या स्वरुपात मदरबोर्डवर असते.
    चूक
    बरोबर

उत्तर तपासा !

 
प्रश्न २५ पुढीलपैकी कोणता भाग /काँपोनंट डेटा स्टोअर करण्यासाठी वापरतात?
   सीपीयु
   हार्ड डिस्क
   रॅम
   मेमरी

उत्तर तपासा !

 
प्रश्न २६  नोटबुक सिस्टीम युनिट्सना बहुतेक वेळा.. …. म्हटले जाते.
   डेस्कटॉप
   लॅपटॉप
   मायक्रो कॉम्पुटर
   पीडीए

उत्तर तपासा !

 
प्रश्न २७ बायनरी नंबरिंग मध्ये 0 व १ ला प्रत्येकी एक बिट म्हटले जाते.
   बरोबर
   चूक

उत्तर तपासा !

 
प्रश्न २८ आठ बिट्स मिळून एक बाईट बनतो.
   चूक
   बरोबर

उत्तर तपासा !

 
प्रश्न २९ ASCII, EBCDIC आणि युनिकोड ह्या बायनरी कोडिंग सिस्टीम्स आहेत
   चूक
   बरोबर

उत्तर तपासा !

 
प्रश्न ३० ASCII, EBCDIC व युनिकोड ही ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअरची उदाहरणे आहेत
   चूक
   बरोबर

चला हे तर वाचून झाल पण हे प्रश्न वाचले का ?

MS-CIT THEORY PART – 1        ||   MS-CIT THEORY PART – 2      ||   MS-CIT THEORY PART – 3

MS-CIT THEORY PART – 4        ||   MS-CIT THEORY PART – 5      ||   MS-CIT THEORY PART – 6

उत्तर तपासा !

Spread the love

Leave a Comment